fbpx

Cảm âm 500 năm dưới ngũ hành sơn ( chuẩn nhất)

cảm âm chuẩn 500 năm dưới ngũ hành sơn dành cho sáo trúc

Cảm âm 500 năm dưới ngũ hành sơn ( chuẩn nhất)

Lá rề fa mi rề lá
Là là RE, MI RE MI sòn sib la
son son la ĐỐ sib la sol fa
lá đồ rê mi rề mí sol rê

Lá rề fa mi rề lá
Là là RE, MI RE MI sòn sib la
re re mi re mi la sol fa
lá đồ re mi re mi sol rê

Là là ĐO RE FA FA MI RE ĐO RE
Là là ĐO RE FA FA MI RE ĐO là
son son la ĐO la la son fà
(ĐỒ ĐỒ RÊ MÍ RÊ ĐỒ RÊ)

Lá rề fa mi rề lá
Là là RE, MI RE MI sòn sib la
Sol fa la, sol fa mi

Mi re do re do re mi fa re

Sol fa la, sol fa mi

Mi re do re do re mi fa re

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *