fbpx

Cảm âm 999 Đóa Hồng chuẩn nhất cho sáo Trúc

cảm âm sáo trúc 999 đóa hồng chuẩn nhất

Cảm âm 999 Đóa Hồng chuẩn nhất


Fá mí đồ rê, la son fà son đố la
La đố la son, đố đố rế mí đố là
Fá mí đồ rê, la son fà son đố la
La đố la son, fa mi re


Fá mí đồ rê, la son fà son đố la
La đố la son, đố đố rế mí đố là
Fá mí đồ rê, la son fà son đố la
La đố la son, la D R

ĐK
Rế rế fá són lá lá fà
Rế rế mí rế, mí rế đố là
Rế rế fá són lá lá fà
Rế rế mí rế, mí rế đố là
Són són són són són mí rế đố là
Són són són són són mí rế đố là rế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *