fbpx

Cảm âm A TIME FOR US chuẩn cho sáo trúc

cảm âm chuẩn a time for us cho sáo trúc

Cảm âm A TIME FOR US chuẩn cho sáo trúc

La đô si mi

Mi son mi la.
La son pha son

Son pha mi re.
Mi re do re mi.
La đô si mi

Mi son mi la.
La… Re… Si.
Mi do… si la son do si la son… la
Do mi… do re… mi fa… re mi…
do re… si do… la si son_la. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *