fbpx

✅Cảm âm chuẩn ÁNH TRĂNG NÓI HỘ LÒNG TÔI

cảm âm chuẩn ánh trăng nói hộ lòng tôi

cảm âm chuẩn ÁNH TRĂNG NÓI HỘ LÒNG TÔI

đồ fa la đố fa mì la đố
đồ rê mi fá mí rê đô
lá sol fa fa fa, lá sol fa fa fa
sol lá sol fa rề lá sol

đồ fa la đố fa mì la đố
đồ rê mi fá mí rê đô
lá sol fa fa fa, lá sol fa fa fa
sol lá sol rề mi sól fa

đố đố la sol fa đố mì
rề mi rề mí rê đồ lá
đố la sol fa đố mì
rề mi fa sol lá sol

đồ fa la đố fa mì la đố
đồ rê mi fá mí rê đô
lá sol fa fa fa, lá sol fa fa fa
sol lá sol fa rề lá sol

đồ fa la đố fa mì la đố
đồ rê mi fá mí rê đô
lá sol fa fa fa, lá sol fa fa fa
sol lá sol rề mi sól fa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *