fbpx

Cảm âm chuẩn Khúc Hát Sông Quê | Đủ nốt hoa mĩ cực hay| có VIDEO hướng dẫn chi tiết

cảm âm chuẩn khúc hát sông quê sáo trúc

Cảm âm chuẩn Khúc Hát Sông Quê | Đủ nốt hoa mĩ cực hay| có VIDEO hướng dẫn chi tiết

 

Người soạn: Tài Robert

Clip Hướng Dẫn: Tài Robert 

Qua nửa đời phiêu dạt

DO2_RE2 MI_RE SOL SOL_LA_SOL MI_RE

 con lại về úp mặt vào sông quê

SOL MI_RE SOL LA_SOL MI_RE SOL_LA LA_DO2 DO2

Ơi! Con sông dạt dào như lòng mẹ

RE2_MI2 MI2 RE2_MI2_RE2 SI_LA DO2 RE2_DO2 LA_SOL MI_RE

 Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn

MI_RE SOL_LA LA DO2 DO2_RE2 MI_RE SOL_LA SOL

Từng hạt phù sa  tháng ba, tháng bảy

LA LA LA RE2_MI2_RE2 LA RE2_MI2_RE2 LA_SOL MI_RE

Từng vị heo may trên má em hồng

MI_RE RE SOL_LA LA DO2 DO2_RE2 LA_SOL SOL

Ơi! Con sông quê, con sông quê

FA2_SOL2 SOL2 SOL2 SOL2, SOL2 SOL2 SOL2

 Ơi! Con sông quê, con sông quê

RE2_MI2 MI2 MI2 MI2, MI2 MI2 MI2

Sông còn nhớ chăng 

DO2_RE2_DO2 SI_LA RE2_MI2_RE2 

nơi ta ngồi ngóng mẹ

RE2 DO2_RE2_DO2 SI_LA SOL_LA_DO2 MI_RE

Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng

RE RE RE_SOL_LA, DO2 DO2_RE2  RE2 LA_SOL SOL

 

Ơi! con sông quê, con sông quê

FA2_SOL2 SOL2 SOL2 SOL2, SOL2 SOL2 SOL2

Ơi! Con sông quê, con sông quê

RE2_MI2 MI2 MI2 MI2, MI2 MI2 MI2

Con cá dưới sông, cây trồng trên bãi

RE2 SI_LA RE2_MI2 RE2 , RE2_DO2 SI_LA RE2 SI_LA_RE2_MI2

 Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm

RE2_MI2 LA_SOL SOL MI_RE RE LA DO2_RE2 DO2

Cùng một bến sông

RE2 RE2 SOL2_LA2_SOL2

 con trâu đằm  sóng vỗ

RE2_MI2 MI2_RE2 SI_LA DO2_RE2 RE2_MI2

Bầy trẻ thơ tắm mát giữa thượng nguồn

SOL_LA LA DO2 DO2_RE2 RE2 RE2 LA_SOL SOL

Một dòng xanh trong trẻ mãi tới vô cùng

MI_RE RE SOL_LA LA , MI_RE DO2_RE2 RE2 LA_SOL SOL

 

Video Dạy thổi sáo chi tiết bài Khúc Hát Sông Quê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *