fbpx

Cảm âm chuẩn SECRET GARDEN – Serenade to Spring

cảm âm chuẩn SECRET GARDEN – Serenade to Spring

Cảm âm chuẩn SECRET GARDEN – Serenade to Spring

Người soạn: Tài Robert

MI FA SOL DO2 SOL FA

RE MI FA RE2 FA MI

DO RE MI DO2 LA SOL FA# SOL

 

MI FA SOL DO2 SOL FA

RE MI FA RE2 FA MI

SOL DO2 MI2 DO2 LA 

FA2 RE2 SI  DO2 RE2 DO2

 

DO2 RE2 MI2 RE2 DO2 FA

SI DO2 RE2 DO2 SI MI

LA SI DO2 DO2 SI LA SI

 

DO2 RE2 MI2 RE2 DO2 FA

SI DO2 RE2 DO2 RE2 MI2

RE2 MI2 FA2 MI2 RE2 DO2 RE2 SI DO2

 

DO2 MI2 DO2 RE2 FA

SI RE2 SI DO2 MI2

DO2 MI2 DO2 LA FA2 RE2 SI DO2 DO2_RE2 DO2

BẢN NHẠC SECRET GARDEN – Serenade to Spring

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *