fbpx

✅Cảm âm chuẩn Song from the secret garden

cảm âm chuẩn song from the secret garden

Cảm âm chuẩn Song from the secret garden

 

Mi La Si Do2 Si Do2,
Do2 Re2 Si La Si,
Si Do2 La Sol La Sol Mi

Mi La Si Do2 Si Do2,
Do2 Re2 Si La Si,
Si Do2 La Sol La Sol La, 


SI DO SOL LA
LA LA SI SOL FA SOL
SI DO MI FA
FA SOL MI RE MI

SI DO SOL LA
LA LA SI SOL FA SOL
SOL SOL LA FA MI FA
FA SOL MI RE MI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *