fbpx

Cảm âm chuẩn THÍCH THÌ ĐẾN đủ nốt Hoa Mĩ cực hay

cảm âm thích thì đến sáo trúc

Cảm âm chuẩn THÍCH THÌ ĐẾN đủ nốt Hoa Mĩ cực hay

 

Người soạn: Tài Robert

Clip Hướng Dẫn: Tài Robert 

Ta còn gì để nói

FA RE RE FA SOL_LA

 chấm dứt là cách tốt thôi

LA LA RE LA LA SOL

Hai người dưng ngược lối

MI DO MI DO FA_SOL

 suy nghĩ chi em ơi

FA FA_SOL FA RE_MI RE

Hà cớ chi níu kéo

RE LA SOL LA SOL_LA

khi cuộc tình ta đã héo khô

LA SOL SOL LA RE2_MI2 RE2_MI2_RE2_DO2 

Anh phải lùi lại một bước

LA LA_DO2 RE RE DO DO_RE

 trả cho em sự tự do

LA LA LA SOL SOL LA 

Trả cho em những lời nói dối

LA LA LA LA SOL SI_DO2 DO2 

Trả cho em những vết thương

LA MI2 MI2 RE2 SOL2 MI2 

Em xếp ngăn nắp vào anh bao ngày

MI2 FA2 MI2 FA2 DO2 RE2 DO2_RE2_DO2 SI_LA

Người dưng không cần quan tâm

SOL LA LA SOL SOL_LA LA

 Yêu đương gì đâu hỏi thăm

LA LA SOL LA FA2_SOL2_FA2_MI2

Hôm nay anh vấp ngã, chỉ biết nhìn xa xăm

MI2 MI2 MI2 FA2 SOL2,SOL2 SOL2 DO2 RE2 DO2_RE2

Người ấy là lựa chọn,  tuyệt vời của em thì em hãy

RE2 SOL2_LA2 SOL2 SOL2_DO2 DO2_SOL, DO2 RE2 DO2 RE2 RE2 FA2 FA2_SOL2

Ngước nhìn về bên ấy

SOL2 FA2_MI2 MI2 FA2 SOL2

cớ sao lại nhìn về bên đây

 SOL2_LA2 SOL2 SOL DO2 SOL DO2 DO2 SI_LA

Có chăng sự tự do 

MI2_FA2 MI2 DO2 DO2 DO2_RE2 

em nói với anh không như ý

RE2 FA2  FA2 MI2 MI2 FA2 FA2_SOL2

Em xem anh là nơi, em thích thì đến không thì đi

SOL2 SOL2 FA2 MI2 FA2_SOL2, SOL2 LA2  SOL2 LA2 SOL2 DO2_RE2  RE2

Em có bao giờ nghĩ là anh đớn đau bao năm tháng

RE2 FA2 MI2 DO2 DO2_RE2 ,DO2 RE2 FA2 MI2 MI2 FA2 FA2_SOL2

Anh không hề than trách hay níu kéo em dù nửa lời

SOL2 SOL2 MI2 FA2 SOL2 MI2 FA2 FA2 MI2 DO2 RE2_DO2 SI_LA

Bởi vì yêu em thôi, nên anh đành phải ngậm ngùi

SOL_LA LA DO2 RE2 DO2_RE2 , DO2 DO2 SI_LA LA_DO2 LA_SOL SOL

Nấp sau những mong muốn, nhất thời của em… vậy thôi

RE2 DO2 SI_LA DO2 RE2_MI2, FA2 DO2 SI_LA DO2 SI_LA DO2_RE2

 

Video Hướng Dẫn thổi sáo  Thích Thì đến cực kì chi tiết