fbpx

Cảm âm Ngộ Không trộm đào Tây Du Ký

cảm âm chuẩn ngộ không trộm đào tây du kí

Cảm âm Ngộ Không trộm đào Tây Du Ký

Rề la đố la rề fa
Rề fa rề fà lá, la son la fa rề
Là đố rế rế rế là đố
Là đố là đố rế, rế rế là đố
Đố rề đố rề la la fà. .
Son son son fa son lá đố rế
Lá… là. . lá …là
Lá là lá là lá là
La son fa son la đố rê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *